Konferencja naukowa pt. „Kwas liponowy – od biochemii do farmakologii i terapii”

W ramach działalności Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego – Wydziału Lekarskiego UJ CM (KNOW) w dniu 17 lutego 2017 roku w Katedrze Biochemii Lekarskiej UJ CM odbędzie się konferencja się naukowa pt. „Kwas liponowy – od biochemii do farmakologii i terapii”.

Zaproszenie do wygłoszenia odczytów przyjęło 11 prelegentów z różnych ośrodków naukowych w Polsce.

Udział w Konferencji jest bezpłatny i wymaga jedynie dokonania elektronicznej rejestracji do dnia 15 lutego 2017  r.

Biochemiczna rola kwasu liponowego związana jest z jego udziałem w procesach oksydacyjnej dekarboksylacji α-ketokwasów. Ponadto kwas liponowy jest zarejestrowany i dopuszczony do obrotu jako lek o udokumentowanym wpływie na mechanizmy patogenetyczne polineuropatii cukrzycowej.

W prowadzonych w wielu ośrodkach badaniach testowane są hipotezy mające potwierdzić korzystny, leczniczy wpływ kwasu liponowego również w terapii innych schorzeń, wśród których najczęściej wymienia się: miażdżycę, choroby układu sercowo- naczyniowego, procesy degeneracyjne neuronów, a nawet choroby zakaźne. Pomimo intensywnie  prowadzonych badań mechanizm farmakologicznej aktywności kwasu liponowego nie jest do końca poznany.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i poglądów między uczestnikami z różnych ośrodków naukowych w Polsce, zajmujących się problematyką biologicznej aktywności kwasu liponowego.

Konferencja ma charakter otwarty i jest skierowana do szerokiego grona odbiorców, a w szczególności do lekarzy, farmaceutów, farmakologów, biochemików i biologów, a także do studentów i doktorantów kierunków przyrodniczych.

Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne i certyfikat potwierdzający uczestnictwo.

Patronem medialnym konferencji jest miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego Alma Mater

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji.

Organizatorzy

Pracownicy Zakładu Biochemii Ogólnej UJ CM


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast