Konferencja naukowa pt. „Medycyna odkrywa nowe oblicza siarki”

W ramach działalności Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego – Wydziału Lekarskiego UJ CM w dniu 30 września 2016 roku odbyła się konferencja pt. „Medycyna odkrywa nowe oblicza siarki”. Uroczyste otwarcie oraz obrady odbywały się w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej UJ CM.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń między uczestnikami z różnych ośrodków naukowych w Polsce. Tematyka wykładów dotyczyła badania mechanizmów powstawania związków siarki w tkankach zwierzęcych i ludzkich, a szczególnie powstawanie siarkowodoru oraz efekty fizjologiczne wywołane przez związki siarki. Konferencja była również okazją do integracji różnych środowisk naukowych i próbą odpowiedzi na powszechną potrzebę dyskusji na te tematy. Spotkanie miało charakter otwarty i było skierowane do pracowników UJ CM, naukowców, lekarzy, doktorantów oraz studentów.

W skład komitetu organizacyjnego wchodzili:

Prof. dr hab. Maria Wróbel
Dr Halina Jurkowska
Dr Anna Bentke
Mgr Patrycja Bronowicka-Adamska
Mgr Dominika Szlęzak

Zaproszenie do wygłoszenia odczytów przyjęło 11 prelegentów z różnych krajowych ośrodków naukowych.

Chęć uczestnictwa w konferencji zadeklarowały 74 osoby, które dokonały elektronicznej rejestracji. Każdy uczestnik otrzymał materiały konferencyjne i certyfikat.

Program konferencji

 


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast