Zielona rewolucja

Z przyjemnością informujemy, że nasza koleżanka mgr inż. Anna Misterka zdobyła I miejsce w konkursie o Nagrodę Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. za najlepszą pracę magisterską w obszarze wodór i zielona rewolucja zatytułowaną „Wpływ produktów biodegradacji skrobi termoplastycznej na mikrobiom glebowy”.

     Większość opakowań wytwarza się obecnie z tworzyw syntetycznych o niemal zerowej zdolności do rozkładu w środowisku naturalnym. Jest to powodem zwiększającego się zainteresowania poszukiwaniem alternatywnego surowca do produkcji licznych opakowań oraz przedmiotów codziennego użytku, których stosowanie oraz technologia produkcji nie zagrażałyby funkcjonowaniu środowiska naturalnego.

     Prowadzone przez panią mgr inż. Annę Misterkę badania pozwoliły na zidentyfikowanie 4 gatunków mikroorganizmów glebowych biodegradujących skrobię termoplastyczną. Skrobia termoplastyczna jest polimerem, posiadającym dobre właściwości mechaniczne i fizykochemiczne, a koszty kompostowania powstających z niej odpadów są niższe niż recykling odpadów niedegradowalnych. Tego typu biodegradowalne polimery nazywane są „podwójnie zielonymi” zarówno ze względu na naturalny charakter surowca, jak i naturalny charakter produktów jego biodegradacji. Tak więc, skrobia termoplastyczna jest bardzo dobrą alternatywą dla tworzyw syntetycznych do produkcji opakowań i innych przedmiotów.

 

Pani mgr inż. Annie Misterce serdecznie gratulujemy!


Powrót