Konferencja „Mikołaj Kopernik- lekarz, astronom, humanista”

W dniu 12.05.2023 miał miejsce cykl otwartych wykładów popularnonaukowych upamiętniających 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez pracowników naukowych Katedry Biochemii Lekarskiej UJCM, będących przedstawicielami Towarzystwa Asystentów UJ (dr Wojciech Placha, dr Patrycja Bronowicka-Adamska, dr Małgorzata Lasota), przy współpracy Działu Promocji UJCM. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Prorektor ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki, oraz Dziekan Wydziału Lekarskiego UJCM Prof. dr hab. Maciej Małecki. Konferencję otworzył Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Prof. dr hab. Marek Sanak.


Powrót