Projekty

Projekty realizowane aktualnie w Katedrze Biochemii Lekarskiej

 

 

 

Projekty międzynarodowe

 

 

Kierownik Projektu: dr hab. Joanna Dulińska-Litewka

Rodzaj Projektu: European Cooperation in Science and Technology

 Tytuł Projektu: European network to advance carotenoid research and applications in agro-food and health (EUROCAROTEN) Vice Leader WG3: Nutrition and Health

Numer Projektu: CA 15136

Okres realizacji: 2015-2021

 

 

Kierownik Projektu: dr hab. Joanna Dulińska-Litewka

Rodzaj Projektu: European Cooperation in Science and Technology

 Tytuł Projektu: Lobular Breast Cancer: Discovery Science, Translational Goals, Clinical Impact,  przedstawiciel Polski (MNiSW), członek Management Committee

Numer Projektu: CA 19138

Okres realizacji: 2020-2024

 

 

 

Projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

 

 

 

Kierownik Projektu: dr hab. Joanna Dulińska-Litewka

Rodzaj Projektu: NCN OPUS 20

Tytuł Projektu: Wykorzystanie białek powierzchniowych do wychwytu komórek nowotworowych przy pomocy funkcjonalizowanych nanoczątek magnetycznych jako innowacyjne podejście teranostyczne

Numer Projektu: 2020/39/B/NZ5/03142

Okres realizacji: 2021-2025

 

 

 

 

Kierownik Projektu: dr Anna Jagusiak

Rodzaj Projektu: NCN Sonata

 Tytuł Projektu: Związki o charakterze supramolekularnym i ich kompleksy z nanorurkami węglowymi jako potencjalne

układy nośnikowe dla docelowego dostarczania leków

Numer Projektu: 2016/21/D/NZ1/02763

Okres realizacji: 2017-2022

 

 

 

 

Kierownik Projektu: mgr Sonia Trojan

Rodzaj Projektu: NCN Preludium

 Tytuł Projektu: Znaczenie inhibicji nowotworowo specyficznych izoenzymów PFK-II (PFKFB3 i PFKFB4) w przełamywaniu oporności na inhibitory BRAF w terapii czerniaka złośliwego

Numer Projektu: 2018/31/N/NZ5/03561

Okres realizacji: 2019-2022

 

 

 

Kierownik projektu: dr Marta Zarzycka

Rodzaj projektu: NCN Miniatura

Tytuł projektu: ICAM-1 jako cel terapeutyczny w leczeniu nowotworu pęcherza moczowego

Numer projektu: K/MNT/000161

Okres realizacji: 2021-2022

 

 

Projekty statutowe

 

 

Kierownik Projektu: dr hab. Dorota Ciołczyk-Wierzbicka

Rodzaj Projektu: Dotacja statutowa na projekt własny

 Tytuł Projektu: Hamowaniu potencjału nowotworowego komórek czerniaka z wykorzystaniem inhibitorów kompleksu mTORC1 i mTORC2 w zależności od ich statusu mutacji w genie BRAF, PTEN i N-RAS .

Numer Projektu: N41/DBS/000430

Okres realizacji: 2020-2021

 

 

 

Kierownik Projektu: dr hab. Joanna Dulińska-Litewka

Rodzaj Projektu: Dotacja statutowa na projekt własny

Tytuł Projektu: Mechanizm regulacji progresji raka prostaty w odpowiedzi na cross-talk receptora androgenowego z cyklinami i genem supresorowym PTEN w stromalnych i epitelialnych komórkach stercza ludzkiego

Numer Projektu: 41/DBS/000431

Okres realizacji: 2020-2021

 

 

 

 

Kierownik projektu: dr Dorota Gil

Rodzaj projektu: Dotacja statutowa na projekt własny

Tytuł projektu: Hamowanie autofagii jako obiecująca strategia terapeutyczna skojarzona z zastosowaniem inhibitorów kinaz PI3K/mTOR oraz kinazy MNK1/2 w terapii czerniaka

Numer projektu: N41/DBS/000713

Okres realizacji: 2021-2022

 

 

 

Kierownik Projektu: mgr Magdalena Górny

Rodzaj Projektu: Dotacja statutowa na projekt własny 

Tytuł Projektu: Oznaczanie aktywności S-transferazy glutationowej w tkankach szczurów, w neurorozwojowym modelu schizofrenii

Numer Projektu: N41/DBS/000714

Okres realizacji: 2021-2022

 

 

 

Kierownik Projektu: dr hab. Małgorzata Iciek

Rodzaj Projektu: Dotacja statutowa na projekt własny

Tytuł Projektu: Wpływ kwasu liponowego na S-sulfhydrację białek osocza u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek

Numer Projektu: N41/DBS/000432

Okres realizacji: 2020-2021

 

 

 

 

 

Kierownik Projektu: dr Anna Jagusiak

Rodzaj Projektu: Dotacja statutowa na projekt własny

 Tytuł Projektu: Badanie możliwości docelowego dostarczania leków z wykorzystaniem albuminy, przeciwciał i nanorurek węglowych.

 Numer Projektu: N41/DBS/000715

Okres realizacji: 2020-2021

 

 

 

Kierownik Projektu: Dr hab. Halina Jurkowska

Rodzaj Projektu: Dotacja statutowa na projekt własny  

Tytuł Projektu: Możliwe sposoby hamowania proliferacji komórek nowotworowych mózgu 1321N1 i T98G na szlaku tlenowych i desulfuracyjnych przemian L-cysteiny – wyjaśnienie mechanizmów z tym związanych.

Numer Projektu: N41/DBS/000433

Okres realizacji: 2020-2021

 

 

Kierownik projektu: dr Marta Kaczor-Kamińska

Rodzaj projektu: Dotacja statutowa na projekt własny

Tytuł projektu: Badanie wpływu oddziaływania grup tiolowych z nanocząstkami złota na metabolizm L-cysteiny

Numer projektu: N41/DBS/000716

Okres realizacji: 2021-2022

 

 

 

 

Kierownik Projektu: mgr Karolina Karnas/promotor dr hab. Joanna Dulińska-Litewka

Rodzaj Projektu: Dotacja na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego

Tytuł Projektu: Teranostyczne superparamagnetyczne nanocząstki tlenku żelaza do celowanej terapii przeciwnowotworowej

Numer Projektu: N41/DBS/000597

Okres realizacji: 2021-2022

 

 

Kierownik Projektu: dr Kinga Kocemba-Pilarczyk

Rodzaj Projektu: Dotacja na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego

Tytuł Projektu: Wpływ kombinacji metformina/inhibitory nowotworowo specyficznych enzymów glikolitycznych

PFKFB3/PFKFB4 na proliferację komórek szpiczaka mnogiego w środowisku niskotlenowym

Numer Projektu: N41/DBS/000717

Okres realizacji: 2021-2022

 

 

Kierownik Projektu: dr Barbara Ostrowska

 

Rodzaj Projektu: Dotacja statutowa na projekt własny

 Tytuł Projektu: Działanie metforminy a możliwość nasilenia przeciwnowotworowej efektywności wybranych chemioterapeutyków wobec komórek czerniaka w warunkach hipoksji.

Numer Projektu: N41/DBS/000434

Okres realizacji: 2020-2021

 

 

 

 

Kierownik Projektu: mgr Dominika Szlęzak

Rodzaj Projektu: Dotacja statutowa na projekt własny

 Tytuł Projektu: Wpływ wieku i nadciśnienia tętniczego na poziom i przemiany związków siarki oraz poziom tlenku azotu w wybranych tkankach szczurzych.

 Numer Projektu: N41/DBS/000435

Okres realizacji: 2020 – 2021

 

 

Kierownik Projektu: Prof. dr hab. Maria Wróbel

Rodzaj Projektu: Dotacja statutowa na projekt własny

Tytuł Projektu: Metabolizm związków siarki w hipoksji – biochemiczne mechanizmy reakcji na niedobór tlenu

Numer Projektu: N41/DBS/000718

Okres realizacji: 2021-2022

 

 

Dotacje celowe

Kierownik Projektu: mgr Sonia Trojan

Rodzaj Projektu: Dotacja celowa dla młodych naukowców

 Tytuł Projektu: Wpływ hipoksji na alternatywny splicing nowotworowo specyficznych izoform PFKFB4 w czerniaku złośliwym

Numer Projektu: N41/DBS/000598

Okres realizacji: 2021-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielkość fontu
Kontrast