Zajęcia zintegrowane z Biochemii w ramach Chirurgii – III rok kierunek lekarski