Zajęcia zintegrowane z Biochemii w ramach Ginekologii – IV rok kierunek lekarski