Publikacje

Baza tworzona przez Bibliotekę Medyczną UJ CM w Krakowie

Realizowane projekty badawcze:

Projekty NCN:

‘Wpływ środowiska niskotlenowego na zmiany funkcjonalne w komórkach szpiczaka mnogiego” Preludium 5 ( 2013/09/N/NZ1/01873)  kierownik projektu: Dr Kinga Kocemba

Projekty statutowe realizowane ze środków MNiSW, dotacja celowa na rozwój młodych naukowców:

” Eksperymentalna analiza sygnatury hipoksji dla komórek szpiczaka mnogiego” ( K/DSC/003081) kierownik projektu: Dr Kinga Kocemba

” Zmniejszenie potencjału nowotworowego komórek sutka poprzez próbę reekspresji białka PTEN supresora transformacji nowotworowej komórek” (K/DSC/000742) kierownik projektu: Mgr Paulina Dudzik

Projekty statutowe:

“Wpływ hipoksji na antynowotworową efektywność wybranych chemioterapeutyków wobec komórek linii czerniaka wyprowadzonych z różnych faz progresji nowotworu” (K/ZDS/006461)kierownik projektu: Dr Barbara Ostrowska

“Rola białka CD146 w nabywaniu fenotypu mezenchymalnego, warunkujcego progresj procesu nowotworzenia” (K/ZDS/004540) kierownik projektu: Prof. dr hab. Piotr Laidler

Wielkość fontu
Kontrast