Tutoring


Katedra Biochemii Lekarskiej oferuje zajęcia tutoringowe w ramach, których studenci otrzymują wsparcie doświadczonego naukowca. Tutoring naukowy jest metodą pracy dydaktycznej realizowanej w bardzo małych grupach lub też indywidualnie. Głównym celem tutoringu jest wsparcie rozwoju studentów w zakresie zdobywania oraz poszerzania wiedzy w określonych dziedzinach nauki. Tutoring prowadzony przez pracowników Katedry Biochemii Lekarskiej skierowany jest do studentów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i/lub włączyć się w aktualnie realizowane projekty badawcze.