Koło naukowe – opiekun dr hab. n. biol. Joanna Dulińska-Litewka, prof. UJ

Dnia 17.07.2023r. lekarz Oskar Szafrański, doktorant Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM prowadzący badania w Katedrze Biochemii Lekarskiej pod opieką dr hab. Joanny Dulińskiej-Litewki prof. UJ, decyzją Dziekana Wydziału Lekarskiego uzyskał finansowanie projektu „N-kadheryna i białko VCAM-1 w komórkach raka trzustki oraz ich zastosowanie w wychwycie krążących komórek nowotworowych przy pomocy nanocząstek o właściwościach paramagnetycznych” (U1C/W41/NO/28.38) w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.