Nagroda Ministra Edukacji i Nauki dla naukowców z UJ CM

Miło nam poinformować, że pracownicy Katedry Biochemii Lekarskiej z Zakładu Biochemii Nowotworów dr Wojciech Placha wraz z zespołem w składzie dr Jacek Zagajewski oraz Pani dr hab. Monika Piwowar (z Zakładu Bioinformatyki i Telemedycyny Wydziału Lekarskiego UJ CM), otrzymali Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej, czyli praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności w działalności przemysłowej, naukowej; komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami. Nagroda została przyznana za opracowanie kompozycji leczniczej do leczenia czerniaka ludzkiego, która to charakteryzuje się blokowaniem oporności wielolekowej. Na opracowany lek zespół badaczy uzyskał patenty: polski, amerykański i europejski. Nagroda została wręczona podczas Inauguracji Światowego Kongresu Kopernikańskiego w Toruniu na Gali Nauki Polskiej.

 

 

 


Powrót