Targi Kół Naukowych UJ CM

Działające przy Katedrze Biochemii Lekarskiej SKN Terapii Celowanej i Układów Supramolekularnych UJ CM wzięło udział w Targach Kół Naukowych UJ CM, podczas których członkowie zaprezentowali działalność, osiągnięcia oraz przygotowali stoisko promocyjne. Dziękujemy wszystkim studentom za możliwość spotkania i tak duże zainteresowanie działalnością naszego SKN. Jednocześnie informujemy, że nabór nowych członków do SKN TCIUS na rok akademicki 2022/2023 został już zakończony.

 

 

 


Powrót