WARSZTATY STEM CELLS IN LAB

W ramach międzynarodowej konferencji International Medical Students’ Conference 2023 zorganizowanej przez Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM w dniu 14.04.2023 w Katedrze Biochemii Lekarskiej UJ CM przeprowadzone zostały warsztaty dotyczące właściwości komórek macierzystych STEM CELLS in LAB.

Uczestnicy warsztatów mieli okazję zapoznać się nie tylko z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi, ale również praktycznie zaznajomić się z wybranymi technikami hodowli komórek macierzystych.

Warsztaty przeprowadziła dr Małgorzata Lasota we współpracy z dr Aleksandrą Krasowską-Kwiecień oraz mgr Martyną Strzelec (Zakład Transplantologii UJ CM).

Materiał badawczy niezbędny do przeprowadzenia warsztatów został udostępniony dzięki uprzejmości Pana Prof. dr hab. Marcina Majki.


Powrót