dr n. med. Kinga Kocemba-Pilarczyk

Nazywam się Kinga Kocemba-Pilarczyk i od 10 lat pracuję w Katedrze Biochemii Lekarskiej na etacie dydaktyczno-naukowym. Moje zainteresowania naukowe to przede wszystkim metabolizm komórki nowotworowej oraz rola mechanizmów epigenetycznych w procesie nowotworzenia.

Moje motto dydaktyczne to słowa Alberta Einsteina:

Jeżeli nie potrafisz czegoś prosto wyjaśnić – to znaczy, że niewystarczająco to rozumiesz.”

Serdecznie zapraszam do współpracy osoby, które chciałyby poszerzać swoją wiedzę w obszarze biologii molekularnej, epigenetyki oraz metabolizmu komórki nowotworowej. Moim celem jest stworzenie przyjaznego środowiska do wspólnego zdobywania wiedzy oraz rozwoju naukowego. Moja oferta tutoringowa skierowana jest do osób, które mają własne pomysły na projekty naukowe, jak również do tych z Was, którzy chcieliby realizować prace licencjackie lub magisterskie z wykorzystaniem metody tutoringu oraz mentoringu.

Swój warsztat dydaktyczny rozwijam od kilku lat uczestnicząc w różnego rodzaju kursach podnoszących kompetencje dydaktyczne. Jestem certyfikowanym mentorem i tutorem akademickim oraz laureatką Projektu Ministerialnego POWER „Mistrzowie Dydaktyki” – edycja 2021/2022 – tutoring akademicki. Pracę tutora realizuję między innymi pełniąc corocznie rolę opiekuna staży dla studentów przyjeżdżających na wymianę naukową w ramach IFMSA. W ostatnich latach pełniłam także funkcję promotora pomocniczego dwóch  zakończonych już przewodów doktorskich, których tematyka dotyczyła zagadnień z obszaru epigenetyki oraz metabolizmu komórki nowotworowej. W Katedrze Biochemii Lekarskiej prowadzę wszystkie typy zajęć z przedmiotu Biochemia z elementami chemii oraz koordynuję kursy fakultatywne „Molekularne mechanizmy powstawania, rozwoju i nowoczesnej terapii nowotworów” oraz “Mechanizmy epigenetyczne w wybranych chorobach człowieka”.  W ostatnich latach prowadziłam zajęcia tutoringowe dla studentów Wydziału Lekarskiego, Lekarsko-Dentystycznego UJ CM oraz Wydziału Chemii UJ. Zajęcia obejmowały dwa bloki tematyczne: biologia molekularna w medycynie oraz metabolizm nowotworów. W efekcie wspólnej pracy tutoringowej została przygotowana i opublikowana w czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym praca przeglądowa na temat znaczenie efektu Warburga w nowotworach.

Jaworska M, Szczudło J, Pietrzyk A, Shah J, Trojan SE, Ostrowska B, Kocemba-Pilarczyk KA. The Warburg effect: a score for many instruments in the concert of cancer and cancer niche cells. Pharmacol Rep. 2023 Aug; 75(4): 876-890. doi: 10.1007/s43440-023-00504-1. Epub 2023 Jun 19. PMID: 37332080; PMCID: PMC10374743.

dr n. med. Kinga Kocemba-Pilarczyk, PhD

Katedra Biochemii Lekarskiej UJ CM
ul. Kopernika 7c
31-034 Kraków

  kinga.kocemba@uj.edu.pl

  +48 12 422 74 00 wew. 44


Powrót