dr n. med. Anna Bentke-Imiolek

Mam na imię Anna i jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym, certyfikowanym Tutorem i Mentorem Akademickim. Doświadczenia z pracą tutoringową towarzyszą mi od 2017 roku. W tej formie współpracowałam z 19-stoma studentami. Pracę tutora realizuję między innymi pełniąc funkcję promotora prac licencjackich dla studentów kierunku Dietetyka, opiekuna wakacyjnych staży dla studentów przyjeżdżających na wymianę naukową w ramach IFMSA oraz koordynując indywidualne grupy tutoringowe w ramach wdrażania modelu tutoringu na UJ CM. Jestem laureatką Projektu MEiN: POWER „Mistrzowie Dydaktyki” – tutoring akademicki – edycja 2019/2020, w ramach którego brałam udział w rocznym międzynarodowym projekcie. Moje zainteresowania obejmują metabolizm komórkowy powiązany z żywieniem, noworozwijającą się dziedzinę leczenia żywieniowego, a także moją ścieżkę badań naukowych związaną z apoptozą komórek nowotworowych. Serdecznie zapraszam do współpracy.

Moje motto podsumowujące dydaktykę:

“Students change from year to year teachers need to follow.”

Mam nadzieję, że zachęcę moich studentów do nowych metod uczenia się i pokażę, że zajęcia na Uniwersytecie mogą mieć nowoczesny i przyjazny wymiar, zapewniający każdemu dostęp do najwyższej jakości kształcenia i umożliwiający każdemu osiągnięcie efektów kształcenia założonych dla kursów. Wszystkie przewodnie hasła nowoczesnego nauczania w tutoringu: „safe learning enviroment”, „equal learning experience” „flipped classroom”, „active learning”, „differentiation” wprowadzam w cykl prowadzonych zajęć tutoringowych.  Ze swojej strony mam nadzieję na wprowadzenie na stałę metody tutoringu, która będzie integralną częścią każdego kursu i umożliwi indywidualną i w małych grupach pracę ze studentami w toku ich studiów.

Serdecznie zapraszam Państwa do współpracy osoby chcące realizować prace licencjackie i magisterskie w nurcie tutoringu i mentoringu, studentów chcących podjąć się dodatkowych wyzwań w tworzeniu wystąpień konferencyjnych, posterów, publikacji i innych inspirujących Projektów Państwa autorstwa. 

I. Wdrożenie modelu tutoringu na UJ CM 2018/2019 – Projekt “Mistrzowie Dydaktyki.”:

  1. Zajęcia tutoringowe indywidualne z Panią Anną z kierunku dietetyka z II roku, celem zajęć było przygotowanie wystąpienia ustnego i prezentacji pt. „Akrylamid w naparze kawowym”, na konferencję naukową. Pani Anna w formie wystąpienia ustnego zaprezentowała się na V edycji Konferencji Eureka w kwietniu 2019 roku.
  2. Zajęcia tutoringowe „w parze/w duecie” kierunek Dietetyka II rok, indywidualne zajęcia i w 2-osobowej grupie dla studentów z dodatkowymi potrzebami edukacyjnymi. Praca z tą grupą miała na celu stworzenie „equal learning experience” dla studentów z dodatkowymi potrzebami edukacyjnymi. Inna metodologia prowadzenia zajęć, zdiagnozowanie problemów z formą tradycyjnie podawanej wiedzy i znacznie większa ilość czasu poświęcona na zadania sprawiły, że udało się osiągnąć cele kształcenia założone w kursie.
  3. Zajęcia tutoringowe w 3-osobowym zespole studentów kierunku lekarsko-dentystycznego II roku – zajęcia dla uzdolnionych osób. Celem zajęć było przygotowanie do konkursu „Superhelisa” dla kierunków medycznych w edycji 2019/2020.
  4. Zajęcia tutoringowe w większej grupie: 8-osobowa grupa studentów kierunku lekarsko-dentystycznego II roku – zajęcia dla uzdolnionych osób. Celem zajęć było stworzenia MiniProjektu naukowego. W ramach zajęć powstał plakat  z tematyki nowoczesnych rozwiązań w biochemii i stomatologii pt. „Fotomodulacja laserowa”. Plakat  zaprezentowany został na XIX Festiwalu Nauki „Przyszłość w nauce. Nauka w przyszłości.” w maju 2019 roku na Stoisku Katedry Biochemii Lekarskiej UJ CM.  

II. Opiekun prac licencjackich:

– Pani Marcelina Zimoch praca  pt: „Określenie wpływu białek  pochodzenia roślinnego na  syntezę białek mięśniowych”, rok akademicki 2022/2023

– Pan Piotr Staszek, Dietetyka program 3-letni,  praca pt: „Postępowanie dietetyczne w hipercholesterolemii – wpływ czynników żywieniowych a podstawy molekularne.”, rok akademicki 2017/2018

III. Opieka naukowa studentów medycyny przebywających na wymianie organizowanej przez międzynarodową organizację IFMSA z:

– Chile – Sofia Andrea Monsalve Saldivia i Tomás Ignacio Marambio Campusano; 2019 r.,  Paula De Jesús Henríquez Pino i Claudio Andrés Barahona Flores, 2017 r.

– Brazylia – Leonardo Jarra Martins, 2018 r.

dr n. med. Anna Bentke-Imiolek

Katedra Biochemii Lekarskiej UJ CM
ul. Kopernika 7c
31-034 Kraków

  anna.bentke-imiolek@uj.edu.pl

  +48 12 422 74 00 wew. 29


Powrót