Ogłoszenia


Studenci I roku kierunku Lekarskiego

Szanowni Państwo, II termin kolokwium zaliczeniowego z Biochemii z elementami chemii odbędzie się w dniu 3 września o godz. 10.00 na sali wykładowej KBL.

Studenci III roku kierunku Lekarsko-dentystycznego

Szanowni Państwo, w dniu 10.06.2021 roku (czwartek), o godzinie 10 rozpocznie się egzamin końcowy kursu Biochemii Jamy Ustnej. Egzamin przeprowadzony będzie w formie pisemnej, w budynku Katedry Biochemii Lekarskiej (grupy seminaryjne  1-3 – sala wykładowa, gr 4 – sala konferencyjna). Zgodnie z sylabusem, egzamin składa się z 50 pytań testowych, obejmujących materiał wykładowy, jak i […]

Studenci I roku kierunku Lekarskiego

Szanowni Państwo,   Informacja dla osób, które nie zaliczyły seminariów lub ćwiczeń u opiekunów grup. Osoby, które uzyskały zaliczenie z Testu 1 i 2 ale nie uzyskały zaliczenia z seminariów i/lub ćwiczeń u opiekunów grup będą miały szansę uzyskania zaliczenia pisząc test zaliczeniowy z seminariów i/lub ćwiczeń w dniu 28 maja (godz. 9.30 na Sali […]

Studenci I roku kierunku Lekarskiego

Szanowni Państwo, Osoby, które nie uzyskały zaliczenia z seminariów lub ćwiczeń z I części Biochemii z elementami chemii zobowiązane są skontaktować się z opiekunami grup celem ustalenia daty zaliczenia. Kolokwium zaliczeniowe dla osób, które nie uzyskały z testu 1 i 2 łącznie 58 pkt odbędzie się w piątek 28 maja o godz. 9.30 stacjonarnie na […]

Studenci I roku kierunku Lekarskiego

Szanowni Państwo, W piątek 7 maja o godz. 9.45 w MS Teams odbędzie się Test 2.Wielkość fontu
Kontrast