Ogłoszenia


Studenci I roku kierunku Lekarskiego

Szanowni Państwo, Test 1 z przedmiotu Biochemia z elementami chemii odbędzie się w piątek 22 marca o godz. 10:15. Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentem „Instrukcja dla studentów – Test 1”, który zostanie zamieszczony w zakładce Materiały dydaktyczne.

Studenci I roku kierunku Fizjoterapia

Egzamin z „Biochemii” (II termin) dla Studentów I rok studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich kierunku Fizjoterapia Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UJ, odbędzie się 22 lutego 2024 r. (czwartek) o godzinie 13:00 w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej UJ CM. Prosimy o zapoznanie się z zasadami przebiegu egzaminu, które zostały zamieszczone w Materiałach dydaktycznych w […]

Studenci II roku kierunku Lekarskiego

Szanowni Państwo, Egzamin (II termin) z przedmiotu Biochemia z elementami chemii odbędzie się w czwartek 22 lutego o godz. 9:00. Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentem „Instrukcja dla studentów – Egzamin II termin”, który zostanie zamieszczony w zakładce Materiały dydaktyczne.

Studenci I roku II stopnia kierunku Dietetyka

Szanowni Państwo, dnia 19 lutego 2024 roku, w sali nr 5 Katedry Biochemii Lekarskiej (ul. Kopernika 7) odbędzie się II termin testu końcowego z przedmiotu Biochemia żywienia dla studentów I roku II stopnia kierunku Dietetyka. Test rozpoczyna się o godzinie 12:30. Prosimy o posiadanie przy sobie dokumentu tożsamości ze zdjęciem, numeru albumu studenckiego oraz o […]

Studenci I roku kierunku Fizjoterapia

Egzamin z „Biochemii” (I termin) dla Studentów I rok studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich kierunku Fizjoterapia Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UJ, odbędzie się 5 lutego 2024r (poniedziałek) o godzinie 10:00 w Katedrze Biochemii Lekarskiej UJ CM. Prosimy o zapoznanie się z zasadami przebiegu egzaminu, które zostały zamieszczone w Materiałach dydaktycznych w pliku „Egzamin z […]