Ogłoszenia


Studenci I roku kierunku Lekarskiego

Szanowni Państwo, 1. Test 2 z Biochemii z elementami chemii odbędzie się w piątek 13 maja o godz. 10.15. Prosimy o wcześniejsze przybycie. Na stronie KBL w zakładce Materiały kursów zostanie zamieszczona “Informacja dla studentów- Test 2” wraz z przydziałem na sale.   2. Kolokwium zaliczeniowe z seminariów i ćwiczeń dla osób, które nie uzyskały […]

Studenci II roku kierunku Lekarskiego

Szanowni Państwo, Informacja dla Studentów, którzy otrzymali zgodę od Dziekana na III termin egzaminu z Biochemii z elementami chemii. Egzamin odbędzie się w dniu 1 września o godz. 10.00 na sali wykładowej KBL.

Studenci I roku kierunku Lekarskiego

Szanowni Państwo, Test 1 z Biochemii z elementami chemii odbędzie się w piątek 25 marca o godz. 10.15. Prosimy o wcześniejsze przybycie. Na stronie KBL w zakładce Materiały kursów zostanie zamieszczona “Instrukcja dla studentów- Test 1” wraz z przydziałem na sale.

Studenci I roku kierunku Fizjoterapia

Szanowni Państwo, Egzamin z „Biochemii” (II termin) dla Studentów I rok studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich kierunku Fizjoterapia Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UJ, odbędzie się 24 lutego 2022r (czwartek) o godzinie 13:00 w Katedrze Biochemii Lekarskiej (sala wykładowa). Prosimy o zapoznanie się z zasadami przebiegu egzaminu zamieszczonymi w Materiałach dydaktycznych w pliku „Egzamin z […]

Studenci II roku kierunku Lekarskiego

Szanowni Państwo, 24 lutego o godz. 9.00 na Sali Wykładowej KBL odbędzie się  Egzamin z Biochemii z elementami chemii: I TERMIN – dla osób, które były nieobecne w dniu 4 lutego i mają usprawiedliwioną nieobecność (przywrócenie I terminu), II TERMIN dla osób, które z I terminu 4 lutego uzyskały 54 i mniej pkt, dla osób, […]Wielkość fontu
Kontrast