Ogłoszenia


Studenci II roku kierunku lekarsko-dentystycznego

Szanowni Państwo, 30 stycznia 2024 r. o godz. 10:00 w ramach kursu „Biochemia z elementami chemii” odbędzie się kolokwium nr 2. Przed testem prosimy o zapoznanie się z dokumentem „KOLOKWIUM – instrukcja dla studentów LD” zamieszczonym w zakładce Materiały dydaktyczne.

Studenci II roku kierunku Analityka Medyczna (studia stacjonarne na Wydziale Farmaceutycznym)

Szanowni Państwo, 29 stycznia 2024 r. o godz. 10:00 w Sali wykładowej KBL odbędzie się kolokwium nr 2 w ramach kursu „Biochemia”. Przed testem prosimy o zapoznanie się z dokumentem „KOLOKWIUM – instrukcja dla studentów AM” zamieszczonym w zakładce Materiały dydaktyczne.

Studenci I roku II stopnia kierunku Dietetyka

Szanowni Państwo, dnia 31 stycznia 2024 roku, w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej (ul. Kopernika 7) odbędzie się test końcowy z przedmiotu Biochemia żywienia dla studentów I roku II stopnia kierunku Dietetyka. Test rozpoczyna się o godzinie 12:30. Prosimy o posiadanie przy sobie dokumentu tożsamości ze zdjęciem, numeru albumu studenckiego oraz o przybycie 10 minut […]

Studenci II roku kierunku Lekarskiego

Szanowni Państwo, Test 4 z przedmiotu Biochemia z elementami chemii odbędzie się w piątek 22 grudnia o godz. 15:00. Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentem „Instrukcja dla studentów – Test 4”, który zostanie zamieszczony w zakładce Materiały dydaktyczne.

Studenci II roku kierunku lekarsko-dentystycznego

Szanowni Państwo, 20 grudnia 2023 r. o godz. 8:00 w ramach kursu „Biochemia z elementami chemii” odbędzie się kolokwium nr 1. Przed testem prosimy o zapoznanie się z dokumentem „KOLOKWIUM – instrukcja dla studentów LD” zamieszczonym w zakładce Materiały dydaktyczne. Proszę zabrać ze sobą legitymację studencką oraz kalkulator z logarytmem.