Ogłoszenia


Studenci I roku kierunku Lekarskiego

Szanowni Państwo, Test 1 z Biochemii z elementami chemii odbędzie się w piątek 24 marca o godz. 10.00. Prosimy o wcześniejsze przybycie. Na stronie KBL w zakładce Materiały kursów zostanie zamieszczona „Instrukcja dla studentów- Test 1” wraz z przydziałem na sale.

Studenci I roku kierunku Lekarskiego

Szanowni Państwo, Test 1 z Biochemii z elementami chemii odbędzie się w piątek 24 marca o godz. 10.15. Prosimy o wcześniejsze przybycie. Na stronie KBL w zakładce Materiały kursów zostanie zamieszczona „Instrukcja dla studentów- Test 1” wraz z przydziałem na sale.

Studenci II roku kierunku Lekarskiego

Szanowni Państwo,   w czwartek 23 lutego 2023r.o godz. 9.00 na Sali wykładowej KBL odbędzie się II termin Egzaminu z Biochemii z elementami chemii dla studentów, którzy: 1 .nie zostali dopuszczeni do I terminu, 2.  zwolnieni byli z obowiązku zdawania materiału z części pierwszej na egzaminie końcowym i uzyskali 44 lub mniej punktów, 3. pisali […]

Studenci I roku kierunku Fizjoterapia

Szanowni Państwo, Egzamin z „Biochemii” (I termin) dla Studentów I rok studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich kierunku Fizjoterapia Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UJ, odbędzie się 6 lutego 2023r (poniedziałek) o godzinie 10:00 w Katedrze Biochemii Lekarskiej UJ CM. Prosimy o zapoznanie się z zasadami przebiegu egzaminu, które zostały zamieszczone w Materiałach dydaktycznych w pliku […]

Studenci II roku kierunku Lekarskiego

Szanowni Państwo, I termin Egzaminu końcowego z Biochemii z elementami chemii odbędzie się w piątek 3 lutego o godz. 9.00. Prosimy o wcześniejsze przybycie. Do I termin Egzaminu mają prawo przystąpić studenci, którzy uzyskali 55 pkt i więcej z kolokwium III i IV oraz osoby, które na dodatkowym kolokwium zaliczeniowym uzyskały 30 pkt i więcej […]