Egzamin dla II roku kierunku Lekarsko-dentystycznego

Przypominamy o II terminie egzaminu z Biochemii z elementami chemii, który odbędzie się w dniu 02.09.2019 (poniedziałek) o godzinie 10.00.

Prosimy o wcześniejsze przybycie – sala wykładowa KBL


Powrót