Egzamin II termin dla kierunkun lekarskiego II roku

Przypominamy, że II termin egzaminu z Biochemii dla studentów II roku kierunku lekarskiego odbędzie się 21.02.2019 o godzinie 10:15 w Sali wykładowej KBL.


Powrót