I kolokwium z Biochemii z elementami chemii – I rok kierunek lekarsko-dentystyczny

Przypominamy o I kolokwium z Biochemii z elementami chemii, które odbędzie w dniu jutrzejszym tj. 11 grudnia 2019r. (środa) o godz. 8.00.

Bardzo proszę o przyniesienie prostych kalkulatorów

Prosimy o wcześniejsze przybycie – sala wykładowa KBL


Powrót