Kolokwium II dla I roku kierunku lekarskiego

Przypominamy o kolokwium II z biochemii z elementami chemii, które odbędzie się w dniu 08.06.2019 (sobota) o godzinie 8.30. Prosimy o wcześniejsze przybycie. Przydział sal znajduje się na stronie w materiałach kursów.


Powrót