Kolokwium III dla II roku kierunku lekarskiego

Pragnę poinformować, że  został zmieniony termin III kolokwium.

Kolokwium odbędzie się w środę 27 listopada o godz. 17.00

Rozpis studentów na sale zostanie zamieszczony w przyszłym tygodniu w materiałach o czym zostaniecie Państwo powiadomieni osobnym ogłoszeniem.


Powrót