Kolokwium IV dla II roku kierunku lekarskiego

Pragnę poinformować, że  został zmieniony termin IV kolokwium z Biochemii z elementami chemii 2/2.

Kolokwium odbędzie się w środę 8 stycznia 2020 roku o godz. 17.00

Rozpis studentów na sale zostanie zamieszczony w przyszłym tygodniu w materiałach o czym zostaniecie Państwo powiadomieni osobnym ogłoszeniem.


Powrót