Kolokwium zaliczeniowe dla I roku kierunek Lekarskiego

Przypominamy o II terminie kolokwium zaliczeniowego z Biochemii z elementami chemii 1/2, które odbędzie się w dniu 13.09.2019 (piątek) o godzinie 10.00.

Prosimy o wcześniejsze przybycie

– sala wykładowa KBL

– sala nr 5 (obcokrajowcy)


Powrót