Kolokwium zaliczeniowe dla II roku lekarskiego

Przypominam, że w dniu jutrzejszym o godz. 8.00 odbędzie się kolokwium zaliczeniowe dla II roku lekarskiego.

Cudzoziemcy – sala nr 5 KBL

Pozostali studenci – Sala wykładowa KBL

 


Powrót