Kolokwium zaliczeniowe dla II roku lekarskiego

W środę 22 stycznia o godz. 14.00 na Sali wykładowej KBL odbędzie się kolokwium zaliczeniowe dla osób, które łącznie z kolokwium 3 i 4 nie uzyskały 60% czyli mniej niż 60 pkt.


Powrót