Kolokwium zaliczeniowe dla III roku kierunku Lekarsko-dentystycznego

Przypominamy o II terminie kolokwium zaliczeniowego z Biochemii Jamy Ustnej, które odbędzie się w dniu 02.09.2019 (poniedziałek) o godzinie 10.00.

Prosimy o wcześniejsze przybycie – sala wykładowa KBL

 


Powrót