Studenci I roku kierunku Fizjoterapia

Szanowni Państwo,

Egzamin z „Biochemii” (II termin) dla Studentów I rok studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich kierunku Fizjoterapia Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UJ, odbędzie się 24 lutego 2022r (czwartek) o godzinie 13:00 w Katedrze Biochemii Lekarskiej (sala wykładowa). Prosimy o zapoznanie się z zasadami przebiegu egzaminu zamieszczonymi w Materiałach dydaktycznych w pliku „Egzamin z Biochemii- zasady przebiegu egzaminu”.


Powrót