Studenci I roku kierunku Fizjoterapia

Egzamin z „Biochemii” (II termin) dla Studentów I rok studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich kierunku Fizjoterapia Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UJ, odbędzie się 22 lutego 2024 r. (czwartek) o godzinie 13:00 w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej UJ CM. Prosimy o zapoznanie się z zasadami przebiegu egzaminu, które zostały zamieszczone w Materiałach dydaktycznych w pliku „Egzamin z Biochemii-zasady przebiegu egzaminu”.


Powrót