Studenci I roku kierunku Fizjoterapii

Szanowni Państwo,

Egzamin z „Biochemii” (I termin) dla Studentów I rok studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich kierunku Fizjoterapia Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UJ, odbędzie się 31 stycznia 2022r (poniedziałek) o godzinie 10:00 w Katedrze Biochemii Lekarskiej. Prosimy o zapoznanie się z zasadami przebiegu egzaminu, które zostały zamieszczone w Materiałach dydaktycznych w pliku „Egzamin z Biochemii- zasady przebiegu egzaminu”.


Powrót