Studenci I roku kierunku Lekarskiego

Szanowni Państwo,

  1. Osoby, które nie uzyskały zaliczenia z seminariów lub ćwiczeń z I części Biochemii z elementami chemii zobowiązane są skontaktować się z opiekunami grup celem ustalenia daty zaliczenia.
  2. Kolokwium zaliczeniowe dla osób, które nie uzyskały z testu 1 i 2 łącznie 58 pkt odbędzie się w piątek 28 maja o godz. 9.30 stacjonarnie na Sali wykładowej w Katedrze Biochemii Lekarskiej.
  3. Osoby, które uzyskały z testu 1 i 2 łącznie 79 i więcej pkt będą zwolnione z obowiązku zdawania materiału z części pierwszej na egzaminie końcowym.

Powrót