Studenci I roku kierunku Lekarskiego

Szanowni Państwo,

 

Informacja dla osób, które nie zaliczyły seminariów lub ćwiczeń u opiekunów grup.

Osoby, które uzyskały zaliczenie z Testu 1 i 2 ale nie uzyskały zaliczenia z seminariów i/lub ćwiczeń u opiekunów grup będą miały szansę uzyskania zaliczenia pisząc test zaliczeniowy z seminariów i/lub ćwiczeń w dniu 28 maja (godz. 9.30 na Sali wykładowej KBL) podczas kolokwium zaliczeniowego dla osób, które nie uzyskały z testów 60% punktów.


Powrót