Studenci I roku kierunku Lekarskiego

Szanowni Państwo,

 

na Państwa prośbę została zmieniona godzina II terminu kolokwium zaliczeniowego z Biochemii z elementami chemii.

Kolokwium odbędzie się w dniu 3 września o godz. 14.00 na sali wykładowej KBL.

W tym samym terminie odbędzie się zaliczenie seminariów dla osób, które mają zaliczone kolokwia.


Powrót