Studenci I roku kierunku Lekarskiego

Szanowni Państwo,

Test 1 z Biochemii z elementami chemii odbędzie się w piątek 25 marca o godz. 10.15. Prosimy o wcześniejsze przybycie.

Na stronie KBL w zakładce Materiały kursów zostanie zamieszczona „Instrukcja dla studentów- Test 1” wraz z przydziałem na sale.


Powrót