Studenci I roku kierunku Lekarskiego

Szanowni Państwo,

na Państwa prośbę Kolokwium zaliczeniowe z Biochemii z elementami chemii zostało przeniesione.

Kolokwium odbędzie się w czwartek 9 czerwca o godz. 10.15

  • obcokrajowcy – sala nr 5 KBL
  • pozostali studenci – sala wykładowa KBL

Powrót