Studenci I roku kierunku Lekarskiego

Szanowni Państwo,

na Państwa prośbę Kolokwium zaliczeniowe z Biochemii z elementami chemii zostało ponownie przeniesione.

Kolokwium odbędzie się w poniedziałek 20 czerwca o godz. 12.30

  • obcokrajowcy – sala nr 5 KBL
  • pozostali studenci – sala wykładowa KBL

Powrót