Studenci I roku kierunku Lekarskiego

Szanowni Państwo,

II termin kolokwium zaliczeniowego z Biochemii z elementami chemii odbędzie się w czwartek 1 września o godz. 10.00 na sali wykładowej KBL.


Powrót