Studenci I roku kierunku Lekarskiego

Szanowni Państwo, Test 2 z przedmiotu Biochemia z elementami chemii odbędzie się w piątek 12 maja o godz. 10.15. Prosimy o wcześniejsze przybycie. Na stronie KBL w zakładce Materiały kursów zostanie zamieszczona „Instrukcja dla studentów- Test 2” wraz z przydziałem na sale.


Powrót