Studenci I roku kierunku Lekarskiego

Szanowni Państwo,

Test 1 z przedmiotu Biochemia z elementami chemii odbędzie się w piątek 22 marca o godz. 10:15. Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentem „Instrukcja dla studentów – Test 1”, który zostanie zamieszczony w zakładce Materiały dydaktyczne.


Powrót