Studenci I roku kierunku lekarskiego

Szanowni Państwo,

Harmonogram zajęć, które pozostały do zrealizowania w tym semestrze (z zastrzeżeniem, że może się zmienić).

 

M-c Od – do Wykład Seminarium Ćwiczenia
kwiecień 06 -08 oraz 16 – 17 19, 20 10 9 –  Od genu do genu białka 2
20 – 24 21, 22el   10 –   Od genu do genu białka 3
maj 04 – 08   11 11 –   Od genu do genu białka 4
11- 15    12 7 –   Oporność osmotyczna

Powrót