Studenci I roku kierunku lekarskiego

Szanowni Państwo,

Przesyłam zaktualizowany harmonogram zajęć, które pozostały do zrealizowania w II semestrze.

M-c Od – do Wykład Sem. Ćwiczenia Kolokwium
kwiecień 06 -08 oraz 16 – 17 19, 20 10 9 –  Od genu do genu białka 2  
20 – 24 21, 22el     kol I                           20.04                     godz. 10.00
27 – 30  
maj 04 – 08   11 10 –   Od genu do genu białka 3  
11- 15    12 11 –   Od genu do genu białka 4  
18 – 22     7 –   Oporność osmotyczna  
25 – 29  
czerwiec 01 – 05       kol. II                           05.06                          godz. 10.00
08 – 12       kol zal                          12.06                         godz. 10.00

Powrót