Studenci I roku kierunku lekarskiego

Szanowni Państwo,

W związku z wstrzymaniem zajęć dydaktycznych od 11 marca b.r.  pragniemy poinformować, że wstrzymano zajęcia dydaktyczne, ale kursy nadal trwają w związku z tym:

  1. Na stronie KBL udostępnione będą materiały (pdf) do wykładów 12, 14, 15 i 16.  Prosimy o przerobienie materiału, który te wykłady obejmują na podstawie podręcznika. 
  2. Wykład 13 – e-learningowy – dostępny jest na platformie Pegaz i jego zaliczenie jest obowiązkowe.
  3. Lista zagadnień do seminarium 8 jest dostępna na stronie Katedry Biochemii Lekarskiej – prosimy o ich przestudiowanie w oparciu o polecane podręczniki.  Zaliczenie tych zajęć nastąpi w oparciu o odpowiedzi udzielone na pytania przesłane przez studentów do prowadzących zajęcia– o tym jak dokładnie będzie to  przeprowadzone zostaną Państwo poinformowani w kolejnym mailu. 
  4. Ćwiczenia laboratoryjne nr 8 (Od genu do białka cz. 1) są ćwiczeniami podczas których studenci wyszukują niezbędne dane w bazie OMIM oraz opracowują wyniki.  Ponieważ baza OMIM jest ogólnodostępna, ćwiczenia te należy wykonać samodzielnie w oparciu o instrukcję w skrypcie, a wypełniony formularz sprawozdania posłać osobie prowadzącej ćwiczenia. Formularz będzie dostępny na stronie KBL w zakładce dla kierunku lekarskiego.

W razie potrzeby prosimy o zadawanie pytań (dotyczących wykładów i seminariów oraz ćwiczenia nr 8) drogą mailową wg klucza zamieszczonego na stronie w zakładce „Materiały kursów”.

 


Powrót