Studenci II roku kierunku Analityka Medyczna

Szanowni Państwo,

Studenci, którzy uzyskali ze wszystkich 4 kolokwiów łącznie 94 punkty i więcej, otrzymują zaliczenie kursu i dopuszczenie do I terminu egzaminu. Pozostałe osoby mogą zdawać kolokwium zaliczeniowe z całości materiału (40 pytań testowych), z którego będą musieli uzyskać 60%, aby zostać dopuszczonym do I terminu egzaminu. Nie uzyskanie wymaganej liczby punktów skutkuje utratą I terminu egzaminu. Przy maksymalnie jednej nieobecność na seminariach i jednej na ćwiczeniach laboratoryjnych możliwe jest jeszcze zaliczenie kursu. Większa liczba nieobecności na zajęciach skutkuje niezaliczeniem całego kursu.

Lista osób, które mogą zdawać kolokwium zaliczeniowe:
1177429
1156999
1177449
1176821
1175399
1174264
1153749

Z poważaniem,
Patrycja Bronowicka


Powrót