Studenci II roku kierunku Dietetyka

Szanowni Państwo,

w związku z Decyzją władz Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum o odwołaniu stacjonarnych zajęć dydaktycznych w terminie 11 – 25 marca 2020 roku następują  zmiany w formie uczestnictwa i zaliczenia zajęć.

  • Na stronie internetowej KBL w zakładce materiały dydaktyczne (https://biochemia.wl.cm.uj.edu.pl/studenci/materialy-dydaktyczne/) zostaną zamieszczone dla Państwa wykłady nr 20, 21, 22 oraz 23 w formacie pdf. Studenci uczestniczący w kursie „ Biochemia ogólna i żywienia” dla kierunku Dietetyka (II rok, studia I stopnia)  zobowiązani są do zapoznania się z materiałami dydaktycznymi. Zagadnienia poruszone w zamieszczonych wykładach będą wymagane do zaliczenia przedmiotu.
  • Seminarium 5 z dnia 13.03.2020 – będą realizowane przez studentów zdalnie. Zagadnienia do tego seminarium umieszczone są na stronie KBL w zakładce dla kierunku Dietetyka rok II. Na stronie KBL zostanie dodatkowo umieszczona prezentacja do tego seminarium, obejmująca najważniejsze informacje oraz plik pdf z materiałami uzupełniającymi. Osobny plik będzie zawierał informacje o formie zaliczenia tych zajęć seminaryjnych – każdy student będzie przygotowywał indywidualnie i przesyłał drogą mailową prowadzącemu seminaria opracowane zadania.
  • Dnia 26.03.20 o godz. 8:00 odbędzie się Wykład 24 na Sali konferencyjnej KBL.
  • Test nr III o tematyce „Metabolizm lipidów” przewidziany na 26.03.20 zostaje przesunięty na dzień następny tj. 27.03.20, piątek o godz. 14:45, sala wykładowa KBL.
  • Ewentualne kolejne zmiany będą Państwu systematycznie przekazywane drogą mailową.

 

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące spraw organizacyjno – formalnych kursu proszę kierować drogą e-mail do dr Anny Bentke (anna.bentke@uj.edu.pl)

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wykładów proszę kierować drogą e-mail do:

Prof. dr hab. Marii Wróbel – Wykłady 20,21 oraz 22.  (mtk.wrobel@uj.edu.pl)

oraz

dr Barbary Piekarskiej – Wykład 23 (barbara.piekarska@uj.edu.pl)


Powrót