Studenci II roku kierunku Lekarskiego

Szanowni Państwo,

Test 4 z Biochemii z elementami chemii dla osób, które były nieobecne na teście w dniu 13.01.2023r. odbędzie się w dniu 24.01.2023r. o godz. 9,45 w sali nr 6 KBL.

Warunkiem przystąpienia do testu jest usprawiedliwienie nieobecności w dniu 13.01.2023r.


Powrót