Studenci II roku kierunku Lekarskiego

Szanowni Państwo,

W piątek 3 lutego o godz. 9.00 odbędzie się I termin egzaminu z Biochemii z elementami chemii dla II roku kierunku lekarskiego.

Do I terminu przystępują tylko Ci studenci, którzy:

– uzyskali z kolokwium 3 i 4 łącznie 55 pkt i więcej,

– nie przekroczyli dopuszczalnego limitu nieobecności na zajęciach,

– uzyskali zaliczenie z ćwiczeń i seminariów.

Studenci, którzy zaliczyli pierwszą część kursu i uzyskali łącznie co najmniej 80 pkt z  Testu I i Testu II będę zwolnieni z obowiązku zdawania materiału z części pierwszej.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przydziału sal zostaną podane w przyszłym tygodniu.


Powrót