Studenci II roku kierunku Lekarskiego

Szanowni Państwo,

W poniedziałek 30 stycznia o godz. 8.30 na Sali Wykładowej KBL odbędzie się kolokwium zaliczeniowe z Biochemii z elementami chemii dla studentów, którzy łącznie z kolokwium 3 i 4 uzyskali 54 pkt i mniej .


Powrót