Studenci II roku kierunku Lekarskiego

Szanowni Państwo,

I termin Egzaminu końcowego z Biochemii z elementami chemii odbędzie się w piątek 3 lutego o godz. 9.00. Prosimy o wcześniejsze przybycie.

Do I termin Egzaminu mają prawo przystąpić studenci, którzy uzyskali 55 pkt i więcej z kolokwium III i IV oraz osoby, które na dodatkowym kolokwium zaliczeniowym uzyskały 30 pkt i więcej

Na stronie KBL w zakładce Materiały kursów zostanie zamieszczona „Instrukcja dla studentów – Test 3” wraz z podziałem na sale.


Powrót