Studenci II roku kierunku Lekarskiego

Szanowni Państwo,

 

w czwartek 23 lutego 2023r.o godz. 9.00 na Sali wykładowej KBL odbędzie się II termin Egzaminu z Biochemii z elementami chemii dla studentów, którzy:

1 .nie zostali dopuszczeni do I terminu,

2.  zwolnieni byli z obowiązku zdawania materiału z części pierwszej na egzaminie końcowym i uzyskali 44 lub mniej punktów,

3. pisali egzamin z obu części i uzyskali 55 lub mniej punktów.

 


Powrót